Lege pallets automatisch aanvoeren naar de Spider palletiser

Nieuws Nouvelles

Een veel voorkomend attribuut bij het automatisch palletiseren is de lege pallet ontstapelaar. Daarom bouwen we deze sedert jaar en dag zelf en wordt deze geregeld ingezet om pallets automatisch te ontstapelen en toe te voeren naar onze Spider palletiser. Bij het centraal opstellen van lege pallet ontstapelaars vermijdt men dat elke palletiser van een lege pallet ontstapelaar voorzien moet worden. Ieder formaat van lege pallet heeft een aparte lege pallet ontstapelaar en op vraag van één van de palletisers wordt de juiste lege pallet ontstapeld en aangevoerd.